MAR Logo

Op maandag 16 januari 2023 vindt in de raadzaal van het gemeentehuis een bijeenkomst plaats van de leden van de MAR met de leden van de gemeenteraad. Daar zal de MAR een presentatie geven over haar activiteiten van het afgelopen jaar en tevens die voor het komende jaar. De MAR legt elk jaar verantwoording af middels een jaarverslag, maar als onafhankelijk adviesorgaan van de gemeente hecht zij er waarde aan haar activiteiten te delen met de leden van de gemeenteraad.