MAR Brummen

De Maatschappelijke Adviesraad (MAR) van de gemeente Brummen is een onafhankelijk adviesorgaan.

Wat is en doet de MAR?

De Maatschappelijke Adviesraad (MAR) van de gemeente Brummen is een onafhankelijk adviesorgaan, dat is ingesteld door de gemeente om de inwoners te vertegenwoordigen die gebruik maken van een sociale voorziening.

Jeugdwet

De JEUGDWET is er voor alle jongeren, die zorg nodig hebben in hun groei naar volwassenheid. Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming moeten soelaas bieden aan jongeren en hun ouders.

Participatiewet

De PARTICIPATIEWET houdt in dat voor elke inwoner het mogelijk gemaakt moet worden deel te nemen aan de samenleving. De wet gaat o.a. over begeleiden naar werk of beschutte werkplek, over bijstand en schulphulpverlening.

WMO

De WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (Wmo) is er voor elke inwoner, die op welke manier dan ook ondersteuning nodig heeft.Het betreft o.a. woningaanpassingen, huishoudelijke hulp, hulpmiddelen, begeleiding en dagbesteding.

Nieuws

Lees hier al het nieuws over de MAR van Brummen.

Wij zoeken een nieuw lid

Maatschappelijk adviesraad Brummen zoekt nieuw lid Wilt u op het gebied van zorg, maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen jeugdhulp een bijdrage leveren aan een goede advisering aan het college van B&W van de gemeente Brummen? Vindt u het van belang dat iedereen in de samenleving kan meedoen? En dat iedereen de hulp krijgt die nodig…

Lees meer…

Nieuwe secretaris Mar

Per 1 april 2023 is Willy Hissink de nieuwe secretaris van de Mar. De contact gegevens van de Mar zijn:

Lees meer…
Presentatie MAR aan gemeenteraad

Presentatie MAR aan gemeenteraad

Op maandag 16 januari 2023 vindt in de raadzaal van het gemeentehuis een bijeenkomst plaats van de leden van de MAR met de …

Lees meer…
Benoeming MAR leden verlengd

Benoeming MAR leden verlengd

De leden van de MAR worden benoemd voor een termijn van vier jaar en zijn voor eenzelfde termijn herkiesbaar. Na twee termijnen …

Lees meer…