Organisatie

De leden van de MAR zijn vrijwilligers en benoemd op basis van hun kennis en/of ervaring van de genoemde wetten. De MAR bestudeert en bekritiseert de beleidsdocumenten van het gemeentebestuur, maar vergaart ook informatie uit gesprekken met hulpverlenende instanties, uit de kennis en ervaringen van andere maatschappelijke geledingen en uiteraard die van inwoners.
Met de MAR kunnen persoonlijke ervaringen en signalen over de voorzieningen worden gedeeld.

De vergaderingen van de MAR zijn openbaar, de vergaderdata vindt u hier.

Ontmoet de leden van de organisatie:

Voorzitter

Barend R. van Beusekom

Mijn lange ervaring als huisarts, verpleeghuisarts en als bestuurder en toezichthouder in de zorgsector, wil ik als lid van de taakgroep WMO en als voorzitter van de MAR graag inzetten voor het welzijn van de inwoners van de Gemeente Brummen. 

Secretaris

Willy Hissink

Lid Dagelijks Bestuur.
Actief bestuurslid van de MAR in de functie van secretaris, het eerste aanspreekpunt voor groepen of personen uit de gemeente Brummen die contact zoeken met de MAR of voor de gemeente als ze een onderwerp ter advisering willen voorleggen.

Penningmeester

Rob van Oostveen

Lid Werkgroep Participatie.
Werkzaam geweest in de ICT, directeur van een adviesbureau en directeur van een woningcorporatie. Zelfstandige adviseur en interim bestuurder bij woningcorporaties en zorginstellingen. Meerdere commissariaten bij zorginstellingen en woningcorporaties.

Lid

Marie-Therese Snelders

Mijn aandachtsgebied is de Wet Maatschappelijk Ondersteuning. Jarenlang gewerkt als advocaat en ervaring in meerdere bestuursfuncties bij verschillende beklag- en geschillencommissies en voor maatschappelijke instanties zoals kinderopvang, bibliotheek, zorginstelling, cultuur etc. 

Lid

Liesbeth Jansen

Werkgroep Participatie, Minima en Schuldhulpverlening.
Werkzaam geweest als manager poliklinieken, orthoptist in het Deventer ziekenhuis en Gelre ziekenhuis Zutphen en nu nog werkzaam als orthoptist/low-vision specialist Bartiméus Deventer.

Lid

Ina Wierenga

Gewerkt met jongeren zonder en met verstandelijke beperking. Later, als Praktisch Pedagogisch
Gezinsbegeleider en videohometrainer bij een MEE organisatie. Daarna een eigen organisatie opgezet met kinderen/jongeren en hun netwerk. Bestuurlijke ervaring in het jeugdwerk, bijenvereniging, schoolbestuur, zanggroepen

Lid

Nicole Regelink

Werkgroep WMO.
Werkzaam als ziekenverzorgende, de afgelopen 36 jaar bij verschillende zorgorganisaties. De laatste 5 jaar bij de wijkverpleging
Buurtzorg team Brummen.
Daarnaast ben ik rouwbegeleider, schrijfster van kinderboekjes, een verhalenbundel en vrijwilligerswerk voor het Knooppunt Mantelzorg.

Lid

Gineke Breuer

Werkgroep Jeugdwet.
Gewerkt met jongeren in het Vormingswerk en later op het ROC in het onderwijs. Tevens maatschappelijk werker bij Stichting Halt Gelderland. Mijn werkzaamheden waren contact met jongeren en ouders/verzorgers en ik gaf voorlichtingslessen over de gevolgen van jeugdcriminaliteit op scholen en jongerencentra.

Lid

Egbert van Gessel

Werkgroep Jeugdwet.
Ik heb bijna 30 jaar in de Jeugdzorg gewerkt, voornamelijk bij de Jeugdreclassering. Na mijn pensioen in 2015 ben ik actief in het vrijwilligerswerk in de gemeente op verschillende fronten. 

Lid

Anneke Meijer

Mijn aandachtsgebied binnen de MAR is de WMO.  Ervaring hiermee heb ik opgedaan o.a. als wethouder Sociale Zaken en Werkgelegenheid binnen de gemeente Schiedam, als inspecteur voor de Gezondheidszorg en als vrijwilliger bij meerdere instanties. Ik vind het vooral belangrijk dat er naar zorgvragers geluisterd wordt en dat zij serieus genomen worden. 

Lid

Harry Doornink

  • Werkgroep Participatie, Minima en Schuldhulpverlening
  • Ik werk als organisatieadviseur in de gezondheidszorg, voor zorgaanbieders, zorgverzekeraars en landelijke partijen. Daarnaast heb ik een eigen bedrijf dat een innovatieve manier heeft om vroegtijdig PTSS bij mensen te herkennen.