Documenten

Vergaderdata

De MAR vergadert maandelijks (behalve in juli) op woensdag, meestal in het gemeentehuis. De vergaderingen starten op 09:30 uur en zijn openbaar.

  • 17 januari 2024
  • 14 februari 2024 (heidag)
  • 20 maart 2024
  • 17 april 2024
  • 15 mei 2024
  • 19 juni 2024
  • 21 augustus 2024
  • 18 september 2024
  • 16 oktober 2024
  • 13 november 2024
  • 11 december 2024

Verslagen vergaderingen

U kunt de agenda’s en verslagen van de MAR vergaderingen hieronder downloaden of inzien.

Agenda

MAR 18-10-2023