Benoeming MAR leden verlengd

De leden van de MAR worden benoemd voor een termijn van vier jaar en zijn voor eenzelfde termijn herkiesbaar. Na twee termijnen van vier jaar stopt het lidmaatschap. Op 1 januari 2023 is de eerste termijn verstreken voor de voorzitter Barend van Beusekom en voor twee leden van de werkgroep Jeugdwet, te weten Gineke Breuer en Egbert van Gessel. Alle drie hebben zij aangegeven beschikbaar te zijn voor de volgende termijn en het college van burgemeester en wethouders hebben deze verlengingen ook bekrachtigd.