Om de missie en visie van de adviesraad waar te maken zijn de leden van de raad ervaringsdeskundigen op tenminste één van de drie beleidsterreinen van het sociaal domein. en zijn ze persoonlijk gemotiveerd om te participeren in de beleidsvorming en -evaluatie van het sociaal beleid in de gemeente Brummen.

De Maatschappelijke Advies Raad Brummen bestaat uit de volgende leden:

De heer B. van Beusekom – voorzitter
De heer B. van Beusekom
– voorzitter-
Mevrouw C. van den Broek – secretaris
Mevrouw C. van den Broek
– secretaris -
De heer H.Venselaar - lid / werkgroep participatie
De heer H.Venselaar
- lid / werkgroep participatie-
Heer W. Elshof
- lid / werkgroep participatie-
Mevrouw G. Breuer
- lid / werkgroep jeugd-
Mevrouw M. Snelders
- lid werkgroep WMO -
De heer Rob van Oostveen<br>- lid werkgroep Participatiewet -
De heer R. van Oostveen
- lid werkgroep Participatiewet -
Ina Wierenga
- lid werkgroep Jeugdwet -
De heer E. van Gessel
- lid / werkgroep jeugd -

Wilt u ons persoonlijk spreken dat kan.
Hier kunt u onze email adressen en eventuele telefoonnummers vinden.