We zijn verheugd dat we, na het vertrek van Henk Venselaar en Willem Elshof eind vorig jaar, drie nieuwe leden kunnen verwelkomen. Het zijn Liesbeth Jansen en Anneke Meijer, beiden uit Eerbeek en Harry Doornink uit Brummen. Alle drie hebben ze in hun werkzame leven hun sporen op diverse maatschappelijke terreinen verdiend en dat zal het werk van de MAR zeer ten goede komen. Liesbeth en Harry zullen de plekken van Henk en Willem innemen in de werkgroep Participatie en Anneke zal toegevoegd worden aan de werkgroep WMO. De MAR is weer op sterkte.
Onder het kopje Organisatie vindt u een korte beschrijving van hun ervaringen in het werkveld.

Inmiddels is bericht ontvangen van het College van Burgemeester en Wethouders dat zij de benoeming van hen bekrachtigd heeft.