Afscheid van Henk Velsenaar en Willem Elshof

Aan het eind van de vergadering van de Maatschappelijk Adviesraad (MAR) medio december jl. heeft wethouder Yasemin Cegerek namens het college van burgemeester en wethouders twee leden van de MAR bedankt voor hun werk voor de adviesraad. Het zijn Henk Venselaar en Willem Elshof, beiden uit Eerbeek. Helaas kon Willem Elshof door persoonlijke omstandigheden niet aanwezig zijn.

De wethouder sprak haar waardering uit voor de jarenlange inzet en ijver van Henk Venselaar, die de maximale zittingsperiode van 8 jaar heeft volgemaakt als lid van de werkgroep Participatie, dat zich o.a. richt op re-integratie in het arbeidsproces, de bijstandswet en het minimabeleid. Ook Willem Elshof heeft zich gedurende zijn termijn ingezet voor de werkgroep Participatie en de wethouder heeft ook hem bedankt voor zijn betrokkenheid en toewijding middels de voorzitter. De waardering zal naar hem overgebracht worden, evenals de bloemen. De andere leden van de MAR zullen in een informeel samenzijn afscheid nemen van hun collega’s.

Met het vertrek van bovengenoemde leden ontstaan er 2 vacatures, waarvan er reeds één is opgevuld. Degene die geïnteresseerd is in het lidmaatschap van de MAR wordt verzocht te reageren door een mail te zenden naar info@marbrummen.nl. Nadere informatie kan verkregen worden door contact op te nemen met de voorzitter Barend van Beusekom, tel. 06-43927016 of met de secretaris Willy Hissink tel. 06-23585881.