Maatschappelijk adviesraad Brummen zoekt nieuw lid

Wilt u op het gebied van zorg, maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen jeugdhulp een bijdrage leveren aan een goede advisering aan het college van B&W van de gemeente Brummen?

Vindt u het van belang dat iedereen in de samenleving kan meedoen? En dat iedereen de hulp krijgt die nodig is? Dan maken we graag kennis met u

De maatschappelijke adviesraad (MAR) van de gemeente Brummen is een onafhankelijk adviesorgaan dat het college van de gemeente Brummen gevraagd en ongevraagd adviseert op het terrein van het Sociaal Domein. Het betreft het belang van inwoners die op één of andere manier aangewezen zijn  op (jeugd) zorg en/of welzijn, een beperking of handicap hebben, een uitkering ontvangen, en/of gebruik maken van het minimabeleid van de gemeente. Het gaat derhalve over zaken die vallen onder of raakvlakken hebben met de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO), de Jeugdwet en Participatiewet.

De MAR stelt zich met haar adviezen tot doel een bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit en verbetering van het gemeentelijk beleid op het gebied van het Sociaal Domein.

Elk lid van de MAR maakt deel uit van één van de genoemde wetten.

Wij zoeken een nieuw lid, aangezien de ambtstermijn van één van de leden verstreken is.

Van de kandidaten verwachten wij:

  • Betrokkenheid bij de problematiek van de mensen die zorg en hulp nodig hebben
  • Een open en kritische houdeing en het vermogen om samen te werken
  • Een vaardigheid om actief in gesprek te gaan met inwoners en organisaties om te horen wat er leeft en signalen op te pikken, die benut kunnen worden in het werk van de MAR, dat hij/zij inwoner is van de gemeente Brummen

Leden van de MAR ontvangen een vergoeding van 68 euro per maand. Over het algemeen moet gerekend worden op een dagdeel per week aan werkzaamheden, soms meer soms minder.

Voor meer informatie:

Verwijzen wij u naar de voorzitter van de MAR, de heer Barend van Beusekom, telefonisch bereikbaar op nr: 06-43927016 of de secretaris Willy Hissink, tel. 06-23585881 of info@marbrummen.nl

Ook is nadere informatie te vinden op www.marbrummen.nl

Reacties:

Kunnen worden gestuurd naar het secretariaat van de MAR, Honingraat 23, 6961 PH Eerbeek of een email naar info@marbrummen.nl